Orteliuslaan 891
3528 BE Utrecht

T 030-601 4349
F 030-604 1181
E info@msolutionsrealestate.nl

Transformatie

TRANSFORMATIE

De herontwikkeling van verouderd vastgoed – zoals verpauperde gebieden in binnensteden – vraagt om een goede, betrokken en samenwerkende aanpak. De groeiende leegstand doet de vitaliteit en financiële stabiliteit van steden niet ten goede. Door allianties aan te gaan met overheden, woningcorporaties, beleggers en maatschappelijke organisaties is MSOLUTIONS REAL ESTATE in staat om herontwikkelingsopgaven in binnensteden uit te voeren die voldoen aan de wensen en eisen van al deze partijen.

Met verouderd vastgoed inspelen op nieuwe markten; dat is het doel van MSOLUTIONS REAL ESTATE. De vele kantoren en bedrijfsmatige panden die leegstaan en de veelal beperkte financieringsmogelijkheden voor vastgoed maken dit tot een complexe opgave. Gelukkig zijn overheden bereid om het maatschappelijke probleem van leegstand tegen te gaan door initiatieven actief te stimuleren.

Het feit dat we projecten op gebied van transformatie en renovatie bij MSOLUTIONS REAL ESTATE niet zien als bouwtechnische uitdagingen, maar als een maatschappelijke issue, maakt dat we resultaten kunnen creëren waar zowel inwoners als beleggers en overheden trots op kunnen zijn.

De projecten ‘Voormalige Grenshospitium Amsterdam’, ‘Amsterdamseweg in Amstelveen’ en ‘Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel’ zijn uitstekende voorbeelden van de werking van co-creatie.