Orteliuslaan 891
3528 BE Utrecht

T 030-601 4349
F 030-604 1181
E info@msolutionsrealestate.nl

TEGENPLEINEN METROPOOL REGIO AMSTERDAM HOOFDDORP

MSolutions Real Estate heeft zich in december ingeschreven voor de Tender van de Gemeente Haarlemmermeer voor de invulling van circa 120 woningen op 5 Ha. in plan Tegenpleinen.

Ons team bestond uit MSolutions Real Estate en 2 partners, stedenbouwkundig bureau BPD.Khandekar en architecten bureau Op ten Noort Blijdenstein (ONB). Van de 18 inschrijvingen zijn wij door de selectie gekomen en voldeden aan alle criteria. Helaas zijn wij tijdens de loting niet bij de 5 “winnaars” naar voren gekomen.

Voor ons gaat wonen niet alleen om ontwikkelen maar met name om mensen. De leefomgeving wordt bepaald door de doelgroep, waaraan de ontwikkeling dienstverlenend moet zijn. Wij hanteren een werkwijze welke het beste is te omschrijven als een Professioneel Particulier Opdrachtgeverschap. Samen met de woonconsument tot een eindproduct komen dat duurzaam, mooi en goed is, vanuit de vraag gestuurd, maar met de nodige kennis en ondersteuning van professionals.

Wij willen de 5 ingelote collega ontwikkelaars succes wensen met het verder uitwerken van de plannen en hopen in de toekomst alsnog invulling te mogen geven aan een leefbare en duurzame woonomgeving in de gemeente Haarlemmermeer.

Hieronder treft u aanvullende informatie over de 2 partners waarmee wij aan de tender in Hoofddorp hebben meegedaan.

Architect:    Op ten Noort Blijdenstein (ONB)

Lars Zwart, senior architect ´Architectuur is voor mij als een uniek verhaal, van een plaats, van mensen en sferen´.

Zo’n verhaal moet aansprekend zijn en een antwoord geven op allerlei soms conflicterende wensen en technische eisen. Het leidt tot een ontwerp dat krachtig genoeg is om de weerbarstigheid van de bouwpraktijk te overleven. Er staat dan een gebouw dat mensen herkennen en waarderen. Dat is een duurzaam gebouw! Lars Zwart werkt sinds 1998 bij op ten noort blijdenstein als senior architect. Hij is betrokken bij verschillende woningbouwprojecten waarbij duurzaamheid en energiezuinigheid centraal staat.

Stedenbouwkundige: BDP. Khandekar

Jeroen Bleijs, stedenbouwkundige, architect, associate

Jeroen Bleijs is in 1992 afgestudeerd als architect bij de TU Delft. Daarna heeft hij bij verschillende stedenbouwkundige- en architectenbureaus gewerkt alvorens hij in 2001 in dienst trad bij Khandekar Stadsontwerp als senior stedenbouwkundig ontwerper. Sinds 2008 is hij associate bij BDP Khandekar. Met zijn communicatieve vermogens in woord en beeld weet hij creativiteit, strategie en realisme aan elkaar te koppelen.

Jeroen Bleijs is verantwoordelijk voor een groot aantal gevarieerde projecten, van kleinschalige inpassingen tot grootschalige uitbreidingen en Masterplannen. Hij heeft zich gespecialiseerd in het ontwerp en projectleiding van complexe stedenbouwkundige plannen. Veelal betreft het de revitalisering en transformatie van oude industriële terreinen, zorgterreinen en binnenstedelijke locaties. Voorbeelden daarvan zijn Tilburgse Spoorzone, ’t Laar in Julianadorp en Beverwijk Meerplein.